საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

Business_downlaod
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2022
გადმოწერა
Business_downlaod
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2021
გადმოწერა
Business_downlaod
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2020
გადმოწერა
Business_downlaod
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2019
გადმოწერა
Business_downlaod
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2018
გადმოწერა