საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

მიღებულ თვითმფრინავთა რაოდენობა - ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი