საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

ირაკლი ქარქაშაძე

დირექტორი

 
კონსტანტინე ქათამაძე

დირექტორის პირველი მოადგილე

 
ლევან ცხადაძე

დირექტორის მოადგილე ოპერირების დარგში

 
არჩილ სილაქაძე

დირექტორის მოადგილე

 
დავით ჯაბუა

დირექტორის მოადგილე საავიაციო უშიშროების დარგში