საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

ფინანსური შედეგები


აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2020

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2019

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები და მმართველობითი ანგარიშგება 2018