საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

თამარ არჩუაძე

დირექტორი