საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

გიორგი ჩოგოვაძე

დირექტორი