საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

კონსტანტინე ქათამაძე

დირექტორის პირველი მოადგილე