საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

პეტრე კანკავა

დირექტორის მოადგილე