საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

მიხეილ იაშვილი

დირექტორის მოადგილე