საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

დავით ჯაბუა

დირექტორის მოადგილე საავიაციო უსაფრთხოების საკითხებში