საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

გიორგი ჩაჩხიანი

დირექტორის მოადგილე