საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

ქეთევან ალექსიძე

დირექტორი

 
თემურ ჩხაიძე

დირექტორის პირველი მოადგილე

 
დავით ჯაბუა

დირექტორის მოადგილე საავიაციო უსაფრთხოების საკითხებში